:: สำนักงานกฎหมาย ซี.เอ.แอล. ::
   
 
 
 
บริษัท สำนักกฎหมาย ซี.เอ.แอล จำกัด ต้องการบุคลากรเพื่อเข้าร่วมทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนหลายอัตรา ดังนี้.-

1. พนักงานบัญชี 2 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่บังคับคดี 4 ตำแหน่ง
3. พนักงานเร่งรัดหนี้สิน 9 ตำแหน่ง
4. ทนายความ

สนใจติดต่อ คุณเพชรรัตน์ 0-2508-6000 ต่อ 6002
 
 
 
 
© Copyright 2007 C.A.L. Co.,Ltd. All Rights Reserved.